Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

събота, 20 август 2016 г.

Историческо писмо на Цар Фердинанд Български до Хитлер
Писмо на Царь Фердинандъ до Хитлеръ

Кобургъ, 07 юлий 1940 г.

Ваше Превъзходителство, ще разберетѣ съ какво въодушевлѣние азъ като бившъ глава на една страна, която съ непоколебима вѣрностъ се е сражавала прѣзъ Свѣтовната война на страната на съюзната германска армия, и най-вече въ качеството си на пруски генерал-фелдмаршалъ съмъ следилъ полета на германския въорѫженъ народъ подъ гениалното водачество на Ваше Превъзходителство. Съ неописуемо задоволство преживѣхъ поражението и наказанието на държавитѣ отъ бившата Антанта, които сѫ били винаги мои смъртни политически врагове и които сѫ донесли толкова нещастия и бедствия на света, особено на малката България. Изказвамъ на Ваше Превъзходителство моитѣ искрени и най-горещи сърдечни пожелания за невижданитѣ и небивалитѣ въ историята дѣла и успѣхи на Нашето политическо и военно водачество!

Постигнатитѣ победи, които откриватъ пѫтя за мирни договори, ми даватъ поводъ да поднеса на Ваше Превъзходителство следнитѣ мои мисли за благожелателно проучване. Придобиването на Добруджа бе една отъ най-важнитѣ военни цѣли на България още прѣзъ времето на Свѣтовната война. Въпрѣки нейното чисто българско население Добруджа бѣше откъсната пакъ отъ България по непонятни съображения. Ще бѫде напълно въ интереса на традиционнитѣ приятелски отношения между България и Германия и въ съгласие съ национално-политическитѣ идеи на Ваше Превъзходителство, ако тая загубена часть отъ българското тѣло бѫде върната на България именно отъ германска рѫка, а не отъ рѫката на друга страна, която се стреми да впрегне България въ своята кола чрѣзъ такова предложение. Не е нуждно да посочвамъ тукъ какви последствия за по-нататъшното развитие на Балканитѣ може да има разрешението на този въпросъ по единъ или другъ начинъ. Едно справедливо уреждане на добруджанския въпросъ въ тоя моментъ би могло да бѫде въ сѫщото времето едно лично и морално удовлетворение и едно потвърждение и оправдание на моята тогавашна политика. Отъ гледище на тогавашното положение на България като центъръ на Балканитѣ въ интересъ най-вече на сигурностьта на германския пѫтъ къмъ изтокъ ще бѫде, ако бѫдатъ засилени позициитѣ на България, като й се върнатъ загубенитѣ български области и излазътъ на Бѣло море. Отъ името на храбритѣ български войници подъ моето командуване, паднали въ Свѣтовната война, и отъ името на тъй тежко пострадалия тогава български народъ, който ме счита за единственъ виновникъ за тогавашната катастрофа и за последствията отъ нея, моля да бѫде премахната неправдата, причинена тогава на България отъ Съглашението!

Съ искрена вѣрностъ – Фердинандъ

Фюреръ и Райхсканцлеръ,

Главна квартира на Фюрера – 02. 08. 1940 г.

До Негово Величество
Царъ Фердинандъ Български, Кобургъ,
Августовъ палатъ

Ваше Величество,

Много приятелски думи, съ които Ваше Величество сте споменали германскитѣ успѣхи, ме радватъ искрено. Моля Ви поради това приеметѣ моитѣ горещи благодарности.

За другото съдържание на дветѣ писма на Ваше Величество отъ 7 юлий т. г. длъженъ съмъ да кажа, че азъ винаги съмъ гледалъ съ особени симпатии на българскитѣ ревизионистични претенции. Може би не е далечъ времето, когато тѣ ще намѣрятъ своето осѫществяване.

На Ваше Величество твърде преданъ

Адолфъ Хитлеръ

Откъсъ отъ книгата "Василъ Бойдевъ - Отъ поручикъ до генералъ. Спомени"

ДОБАВКА: Martin Demerdzhiev:


Фердинанд фон Сакс Кобург-Гота непосредствено преди избирането му за Княз на България, 1886 г.

Фердинанд издава първите директиви за опазване на редки видове растения и животни на територията на страната, което за времето си се е считало за доста напредничаво мислене. Фердинанд основава Първата зоологическа градина на Балканския полуостров. Откривател на нови видове растения по родните поля и гори и лично наименувани от него.Създава се задължителната 3-степенна образователна система (първоначално училище, прогимназия и гимназия), а още през 1888 г. е основан първия педагогически институт за подготовка на учители. През 1903 г. този институт е превърнат в Университет с факултети по история, право, филология, физика и математика. Първото рисувално училище отваря вратите си през 1895 г., и по-късно дава основата на Художествената Академия. През 1905 г. са основани Музикалното училище и Училище за слепите, а през 1911 г. Българското Книжовно дружество се обособява в Българска Академия на науките. Приложните изкуства, библиотеките, Народният театър и Опера, Археологическият и Етнографският музеи са под прекия надзор на Княза. С Техническия институт за подготовка на строители страната се обогатява с първите си стилни постройки, улично осветление, павирани улици, площади, паркове и спортни игрища. Постепенно телефонът, телеграфът и пощата проникват във все по-отдалечени краища на страната. Цар Фердинанд превръща София в един модерен град, който по нищо не е отстъпвал на която и да е западна столица, защото като потомък на Сакскобургготите Фердинанд има вкус и виждане в областта на красивото в архитектурата, изкуството и природата.

Развитието на индустрията и инфраструктурата се изявява в построяването на стотици нови фабрики и на хиляди километра железопътна и шосейна линия. Пристанището в Бургас е построено по негово време.


Кабинетът на Цар Фердинанд в двореца "Св. Антон". В този дворец, който се намира в Словения, царят е живял по времето на Втората световна война и е научил за смъртта на сина си и нахлуването на червената армия в България. В средата на кабинета има маса с ботанически рисунки, нарисувани от него. Цар Фердинанд е бил природолюбител, ботаник и орнитолог. (Martin Demerdzhiev)


Цар Фердинанд не е погребан под земята. Последното му желание е това да стане в България. Словаците настояват да бъде погребан при тях. Германците не го разрешават. Българските комунисти не дават и дума да се каже той да намери покой редом с княз Александър I Батенберг. (Radomir Parpulov)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

1 коментар:

Анонимен каза...

Той не е погребан под земята. Последното му желание е това да стане в България. Словаците настояват да бъде погребан при тях. Германците не го разрешават. Българските комунисти не дават и дума да се каже той да намери покой редом с княз Александър I Батенберг.

Комунистите нарекоха червената си крепост Монтана ?! Каква нелепост?! Този град е имал такова хубаво име - Фердинанд! Борисовград продължава да се нарича Първомай!

Radomir Parpulov