Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

четвъртък, 1 септември 2016 г.

Свободата е велико нещо, благодарение на нея ний, човеците, сме способни да правим чудеса!Тази сутрин ми се наложи да напиша следното заявление до директора на ПГЕЕ-Пловдив и до Началника на РУО-Пловдив:

До г-жа Ст. Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив
ЗА СВЕДЕНИЕ: До г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Ангел Иванов Грънчаров, учител по философия и гражданско образование

Уважаема госпожо Директор,

Във връзка с това, че вече трета година водя своето предаване по Пловдивската обществена телевизия, предаването "На Агората с философа Ангел Грънчаров" Ви уведомявам, че и през тази учебна година (по подобие на предходната) ще се наложи да се съобразите с това обстоятелство и да направите програмата ми така, че да бъда свободен за предаването в часовия отрязък от 10 часа до 13 часа в четвъртък. Ето още днес, четвъртък, 1 септември, първият работен ден след платения ми отпуск, се налага да отида да водя предаването си, да се надяваме, че няма да възприемете това като "нарушаване на трудовата дисциплина" или дори като "самоотлъчка" (както това се случи в дните преди излизането ми в отпуск, за което ме принудихте да пиша обяснения, щото точно така възприехте тогава този мой професионален, обществен и също така граждански ангажимент).

Между другото колеги ме известиха снощи, че за днес, от 10 часа, е насрочен педагогически съвет, което означава, че няма да мога да участвам в съвета (да се надяваме, насрочването му точно в този час е чиста случайност!). Държа да Ви уведомя, че държа не само да присъствам на съвета, но и да се изкажа, има много важни неща, по които отдавна желая да взема думата и да се изкажа, даже в писмен вид съм отправял свои предложения до Съвета, ала Вие през миналия срок успяхте да направите така, че аз въпреки всички мои настоявания все пак бях лишен от правото си да поставя тия важни въпроси на вниманието на Съвета. Моля да имате предвид, че ако и през тази учебна година продължите по същия начин да ми пречите да се ползвам от своето право да се изказвам на Съвета (с различни процедурни и други административни трикчета), ще ми се наложи да сезирам отново Комисията за защита от дискриминация, тъй като възприемам такова едно поведение като нескрита дискриминация не само на професионална, но и на политическа основа. И тъй, днес Вие още в първия ден (знаейки прекрасно, че вече трета година всеки четвъртък от 11 часа аз водя своето предаване) ме поставяте пред казуса: или да се откажа да водя предаването за да мога да участвам в Съвета, или пък да отида да водя предаването си, което пък означава, че няма да мога да се изкажа пред Съвета - и да поставя на вниманието му наистина важните въпроси, по които желая да се изкажа, безуспешно, както казах, вече месеци наред. Вие преценете как е разумно да решите чудесния казус в така и така създалата се (да приемем: случайно) ситуация. Който не искам да повярвам в това, нищо чудно сама да се организирала: щото, ако сте го сторила, то това говори много за Вашето истинско отношение към демокрацията (това е най-лесен начин да бъде затворена устата на човека, който, предполагам, във Вашето възприятие казва някои твърде неприятни за Вас самата истини!). Но пак ще повторя: не по този начин следва да използвате властта, която Ви е дадена; да, не този е начинът. Добрият ръководител прави всичко възможно на Съвета да бъдат изказвани в съвсем свободна обстановки всички и всякакви мнения, позиции, разбирания! Но аз не ща да Ви се меся в работата, Вие сама бихте могла да решите настоящия казус по един по-разумен начин.

Държа да Ви уведомя също, че да водя това по същество чисто образователно телевизионно предаване пред една сравнително голяма аудитория (сред която са и нашите ученици, също така и техните родители, а и колегите, учителите!) не е проява на някаква моя странност или чудатост, а е елемент от моя творчески и иновационен подход в образованието, за който, страхувам се, Вие все още упорито не желаете, кой знае защо, да си дадете сметка. По тази причина и правите така, че да се чувствам неудобно когато ми се налага да Ви моля да ми осигурите физическа възможност да си водя предаването, в тази светлина и разглеждам опитите Ви да ме представите като "недисциплиниран", като "самоотлъчващ се" и прочие, да ме принуждавате да пиша писмени обяснения защо съм бил проявил "своеволието" да ида "в работно време" да водя своето предаване и прочие. Много Ви моля да положите подобаващи усилия да вникнете в смисъла на тази моя активност, инициатива и иновация, която много добре се свързва с тенденциите на съвременното демократично образование и училище. Надявам се тогава, като помислите повечко, сама ще установите, че предаването ми не е нещо, което "пречи" на образователния и възпитателен процес в училището ни и на работата ми като учител, но и чудесно и органично се свързва с него, явявайки се негово органично продължение и допълнение, а също така е една чудесна възможност за популяризиране на случващото се в нашето все пак забележително училище. Аз лично не мога още да осъзная какво толкова Ви пречи да направите нещичко за да се възползвате (като институция) от възможностите, които дава на училището това, че работещ в него учител води едно предаване в обществена телевизия, имаща такава голяма аудитория. И дори да ми пречите да продължа да водя предаването, което вече е израз на ужасно несъстоятелен субективизъм-волунтаризъм, който много вреди на институцията, а най-вече на нейните възпитаници.

Примерно ето още сега, с оглед да Ви помогна да надмогнете скрупулите си спрямо мен и предаването, Ви каня да бъдете мой събеседник в него дори още днес, 1 септември, а ако днес специално не желаете или не можете, тогава нищо не пречи това да стане в следващото предаване, на 8 септември. Или пък на самия 15-ти септември, тъкмо ще открием учебната година в училището и ще можем да отидем направо в студиото - за да поговорим по каквато си искаме тема, било за самото училище, било за образованието, било за реформата или каквото още Ви е присърце на Вас лично. Ваши и на други колеги участия в моето предаване ще спомогнат за повдигане на имиджа на училището ни, това, вярвам, сама разбирате и сега, не е нужно да упорствате и да не го признавате. Държа обаче да Ви кажа, че Вашият нескриван личен и субективен негативизъм спрямо мен лично и спрямо предаването води дотам, че много колеги-учители, които съм канил да бъдат мои събеседници в предаването, са ми отказвали на това основание, че ще се почувстват застрашени от Вас - в случай че са дръзнали да го сторят. Тия неща, повтарям, съвсем не са хубави, все пак живеем в XXI-и век, век на демокрация, на свобода и на толерантност, век на разцвет на човечността; срамота е в наше време в образователно-възпитателно учреждение да цари такава атмосфера на унизителен страх от началството! Сама виждате, че това, което ми е по силите, го правя, с оглед да спомогна тази унизителна атмосфера на страх да бъде някак надмогната, ако ме подкрепите в тия мои усилия, психологическата обстановка в училището мигновено ще се промени, а хората ще започнат да дишат по-свободно и непринудено. Свободата е велико нещо, благодарение на нея хората са способни да правят чудеса, уважаема госпожо директор!

И тъй, чувствайте се поканена още днес като събеседник в моето предаване. Ще можем заедно да направим един чудесен разговор, интересен и вълнуващ за телевизионната аудитория, към която, повтарям, принадлежи и цялата наша училищна общност; мисля, че не е разумно да се отказвате от този великолепен шанс да можете да се обърнете към всички, и към учениците ни, и към техните родители, и към учителите - и да им кажете каквото искате в тези наистина съдбовни дни, в които, да се надяваме, наистина най-сетне започва тъй дълго чаканата и затова така многострадална реформа в българското образование и училище! Ще се радвам, казах, да успеете да надмогнете скрупулите си спрямо мен и спрямо предаването и да покажете, че самата Вие сте способна да преживеете тъй потребната позитивна промяна, тъй дълго чаканата промяна и поврат към добро!

Надявам се, че след преживяното в нашите нелеки, напротив, твърде бурни отношения през последните няколко години Вие все пак сте успяла да преосмислите позицията си и да си извлечете длъжните поуки. Аз за себе си това съм го сторил отдавна и продължавам да правя какво ли не обстановката в нашето училище да се промени към добро. Не можете да отречете поне това, разбира се, налага се да си смените оптиката, от която гледате на случващото се; досегашната Ви оптика изкривява до неузнаваемост реалностите - и не позволява да постигнете верния смисъл.

Толкова засега. Още много имам какво да Ви кажа, надявам се, ще ми позволите да го сторя по време на Съвета днес. Нищо не пречи той да бъде променен с час-два или дори да бъде проведен утре. Но за това нещо си решавате Вие. Аз само мога да предложа с оглед да почнем да постъпваме по-рационално. Позволявам си да Ви пожелая нови и нови постижения на отговорната работа, която Ви е възложена, и то оттук-нататък тези постижения вече да са разположени от другата страна на ценностната скала, не от страната на отрицанието, на злото и на враждебността, а от страната на позитивността, на доброто, на благоразположеността. Да, всички ни се налага да се променяме из основи и кардинално, няма нищо лошо човек да си осъзнае грешките и да се промени към добро, лошото е съвсем друго, а именно да упорства в тях. Тогава именно е лошото, тогава именно всички, които си позволяваме такъв един лукс да си стоим все същите, се проваляме невъзвратимо и завинаги. Да си пожелаем тази грозна възможност да не ни сполети никога!

1 септември 2016 г.
Пловдив 

С НАЙ-ДОБРО ЧУВСТВО: (подпис)

Това написах и изпратих на имейлите на ПГЕЕ-Пловдив и на РУО-Пловдив. Мисля, че в наши дни трябва да бъдем пределно честни и да казваме смело каквото мислим. Позорно е да не правим така. Хубав ден желая на всички! Бъдете здрави!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

5 коментара:

Анонимен каза...

Ако и на това най-човечно и човешко послание директорката Анастасова не отговори по човешки и по човечен начин....би било много жалко за нея, за учениците на училището, за Пловдив, а и за Българското образование.

2016.09.01г. Владимир Петков-Трашов

Анонимен каза...

Глупакът Грънчаров!

Рамон Меркадер каза...

Грънчаров, ти трудов договор с кое си подписал, с училището, или с телевизията?

Анонимен каза...

Атанасостасова не става за нищо, AIG, има ли някой да не го разбра? Да отива да вади чукундури и ги фърля у ремаркето, ОК?... Хем ще научи там разговорния бълхарски език, ОК?...

Анонимен каза...

Здравейте,
Заявлението Ви е входирано с Вх. № РД-16-4-884/01.09.16г.
Хубав ден!
РУО-Пловдив