Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 5 декември 2016 г.

Предпочитам да умра, но не и да капитулирам най-вече нравствено!


Тази сутрин, преди да отида на работа и да започна своята безсрочна гладна стачка Не можем повече да пропиляваме най-скъпото, което имаме: личностният и творчески потенциал на нацията! ми се наложи все пак да напиша и следния документ, адресиран до директорката на ПГЕЕ-Пловдив:

До директора на ПГЕЕ-Пловдив

ДОКЛАД

от Ангел Иванов Грънчаров, учител по философия

Госпожо Директор,

Във връзка с Ваша Заповед № 305 от 1.12.2016 г., с която ми нареждате в срок до 5.12.2016 г. да Ви представя актуализирани тематични разпределения на учебното съдържание по преподаваните от мен предмети от т.н. "философски цикъл" (цитирам от самата заповед), които (продължавам цитата) да са "отговарящи на УУП и действащи за съответните класове учебни програми" се чувствам длъжен да Ви известя, че така поставена, заповедта Ви е неизпълнима - по причина на това, че въпреки моите настоявания още не сте ми представила в писмен вид конкретните претенции, които имате към вече утвърдените от Вас самата, подготвени от мен и действащи към момента тематични разпределения. Просто няма как да изпълня предписания, за които не съм уведомен по надлежния и законен ред. Аз същевременно смятам, че подготвените от мен и вече утвърдени от Вас самата тематични разпределения отговарят на "УУП" и на действащите за съответните класове учебни програми, Вие обаче сте на друго мнение, да, обаче аз по памет не мога да си спомня конкретните Ви претенции, Вие не сте ми ги предоставила в надлежния и законен писмен вид, поради което именно и не съм в състояние за момента да изпълня заповедта Ви. Иначе казано, не мога да изпълня заповедта Ви по причина на Ваш административен пропуск, макар че не съм сигурен дали Вие съвсем съзнателно не ме поставяте в такава една неприятна ситуация, та ако все пак се опитам да изпълня заповедта Ви без да имам пред себе си Вашите конкретни предписания, след това отново да ми предявявате нови претенции и предписания, което пък да се тълкува в лоша за мен самия като професионалист светлина - и в един тъй желан от Вас негативен смисъл.

По повод пък на Писмо от Вас (Изх. № 107/01.12.2016 г.), с което изисквате по реда на чл. 333 от КТ (за предварителна закрила при уволнение) да Ви представя в тридневен срок (съвпадащ, най-вероятно съвсем случайно, тъкмо с уикенда, който по същия КТ или по закон е за почивка и отдих на работниците и служителите от усилната работна седмица, а не за изпълнение на някакви допълнителни работни задачи от страна на работодателя!) се считам за длъжен да Ви отговоря следното:

- Радостен съм, че най-сетне сте подготвила документално предстоящото ми ново опраскване (уволнение), за което проявихте такива завидни административни усилия в последните няколко месеца, превръщайки живота ми в същински кошмар - щото всеки пореден служебен компромат, който подготвяхте, беше платен с цената на огромен психологически стрес и тормоз спрямо моята скромна особа, която, както е известно, във Вашите очи бива възприемана като "зъл народен враг", подлежащ на немедлено изгонване, изритване от работа, опраскване или уволнение, както искате го наречете; та мисълта ми е, че до връчването на заповедта Ви за моето уволнение ми предстоят, да се надяваме, няколко що-годе спокойни дни;

- Питате ме дали имам качеството на трудоустроено лице и дали страдам от някоя от болестите по Наредба № 5 на МНЗ (ДВ бр. 33/1987 г.), макар че сама добре знаете, че съм инвалидизиран с няколко заболявания, по които за да получите разрешение за опраскването (уволнението) ми ще Ви се наложи да получите съответните разрешения от упълномощените за това медицински и контролиращи държавни органи; изисквате да представя съответната медицинска документация, удостоверяваща всяко едно от заболяванията, но аз съм силно затруднен да сторя това в почивните дни, тъй като съответните медицински учреждения в тях просто не работят; пък и редът за получаване на такива справки и удостоверения е доста тромав, особено що се касае до "психичното заболяване", което по Ваше настойчиво ходатайство и благодарение на Ваша собственоръчна или самоделна "психиатрична диагноза" (изразена в официален документ до ТЕЛК, подготвен от Вас самата) успяхте да ми уредите; затруднението ми да удостоверя документално такова едно заболяване е огромно предвид това, че никога досега, слава Богу, не съм имал такъв род оплаквания, не съм търсил помощта на психиатър, нещо повече, имам, заради Вашата инициатива все пак да ми уредите такова едно престижно заболяване, куп документи, доказващи, че нямам подобно психиатрично заболяване, а именно, че съм психично здрав. Поради всичкото това, както Ви е добре известно, се стигна до една крайно любопитна оруеловска или кафкианска абсурдистка ситуация, според която аз едновременно хем "имам" (по някои документи, изработени във връзка с Вашето ходайство и Вашата оригинална самоделна "психиатрична диагноза"!), хем нямам психично заболяване (по свидетелство на въпросната поредица от документи, издадени ми от правоспособни психиатри във връзка с Вашия опит все пак да си докажете способностите в психиатричната наука, получени съвсем неформално или самодейно). Заради въпросната Ваша оригинална "психиатрична диагноза", както Ви е известно, се води цяло едно наказателно съдебно дяло за клевета, което аз спечелих на решаващата за установяването на истината първа инстанция, но Вие, благодарение на необичайните си активности и в сферата на правосъдието в последна сметка успяхте да спечелите на втора и трета инстанция), но оруеловски-кафкианско-йонесково-бекетовия абсурдистки казус се усложни по причина на това, че на моя милост се наложи във връзка с тази същата Ваша тъй оригинална "психиатрична диагноза" да обжалвам решение на ТЕЛК пред НЕЛК, който все още не се е произнесъл по казуса, случаят се усложни от това, че по моя жалба до Министъра на здравеопазването получих отговор, подписан от зам.-министъра Ваньо Шарков, с който ми беше съобщено, че тромавата бюрократична машина на МЗ и НЕЛК-ТЕЛК все пак, макар и бавно, се е задвижила, което е довело до това, че моят тъй заплетен, повтарям, оруеловски-кафкианско-йонесково-бекетов абсурдистки здравен казус ще бъде окончателно разрешен, по разпореждане на НЕЛК, на ново заседание на ТЕЛК, което ще се проведе, по мои сведения, едва през март 2017 г.! Надявам се, че няма да Ви се наложи да чакате тъй дълго това решение, без което, възможно е, да се окаже невъзможно да реализирате тъй желаното и подготвено така усърдно от Ваша страна мое поредно опраскване-уволнение! Щото ако все пак се наложи да чакаме това решение, аз лично не Ви завиждам, защото, признавам си, Ви се възхищавам на така нескриваната Ви неприязън спрямо моята толкова скромна и добронамерена при това особа или персона.

- Що се касае до исхемичната болест на сърцето, от която страдам не само по същество или фактически, но и строго документално, то съм длъжен да Ви известя, че поради преживените през последните месеци непрекъснат и кошмарен тормоз, стрес, неотслабващ, напротив, засилващ се всеки ден административен терор и пр. се стигна дотам, че това рязко влоши здравословното ми състояние, аз вече непрекъснато съм с неритмичен и прекалено ускорен сърдечен пулс (над 120 удара в минута), пулсът не се влияе от приеманите медикаменти, сърцето ми често прекъсва дейността си, прави доста обезпокоителни паузи, поради което отдавна ми се налага консултация с моя кардиолог; но поради тежката обстановка в училище аз седмици наред отлагах да отида на преглед (защото прегледът може да доведе до оставането ми за лечение в болница), надявах се обстановката в ПГЕЕ-Пловдив малко по малко да се успокои; това, уви, не стана; поради което състоянието ми още повече се влоши. Налага ми се тия дни все пак да отида на преглед на кардиолог, независимо от това, че Вие лично често си позволявате, като Ви кажа нещичко за своите здравословни проблеми, да ме обвинявате без капчица неудобство в... "симулиране", излиза, като капак на всичко, аз във Вашите тъй проницателни очи вероятно изглеждам, като капак на всичко, и като... лъжец (щото какво друго е симулантът в здравно отношение ако не лъжец и мошеник?!). Та мисълта ми е, че за да се установи актуалното ми здравно състояние по отношение на кардиологичното ми заболяване, към момента ми се налага да се подложа на съответните медицински изследвания, за което най-вероятно ще ми се наложи да постъпя в болница (независимо как ще изглежда това във Вашите, казахме, така проницателни в медициинско и особено в психиатрично отношение очи!). По тази причина се налага да ми удължите, колкото и да Ви е неприятно това, срока, в който аз да Ви представя необходимата за опраскването/уволнението ми актуална медицинска информация. На това основание не мога в момента да изпълня нареждането Ви да сторя това в толкова кратък срок; надявам се, че ще проявите добрината и човечното разбиране и ще ми удължите срока, казах, поставен съм в ситуация на невъзможност да изпълня нареждането Ви.

- Пишете също във Вашето писмо до мен дали нямам някакво "професионално заболяване", това е новост за мен; при тъй напрегнатия живот на всекидневен и кошмарен направо стрес и тормоз, който водя под Вашето ръководство, е много възможно за последните месеци да съм развил някаква нова, несрещана от науката форма на професионално заболяване, характерно за иначе нелеката и без това учителска професия. Но за да получа компетентна информация в това отношение пак ще ми се наложи да се подложа на преглед, аз, за разлика от Вас, нямам такива задълбочени познания в различните медицински области и не мога сам да си диагностицирам някакво евентуално професионално заболяване. И по тази причина май се налага да ми удължите срока, за да мога да Ви предоставя някаква обективна документална и най-вече чисто медицинска информация.

Уважаема госпожо директор, във връзка с всичкото това, и най-вече във връзка с онази същата оруеловски-кафкианско-йонесково-бекетова абсурдистка атмосфера в училището, в което имам неизразимото щастие да работя под Вашето толкова вещо административно ръководство държа да Ви уведомя, че от днес, понеделник, 2016 г. започвам безсрочна гладна стачка, исканията на която можете да ги прочетете в нарочно изпратения от мен до Вас документ. Просто нямам друг избор, поставен съм в ужасни условия, този оруеловски-кафкианско-йонесково-бекетов абсурдистки възел, в който училището съществува вече 5-та година (!!!), трябва някак все пак да бъде разсечен. Е, налага се за целта да Ви поднеса своята саможертва - понякога животът става така тежък, че достойният човек започва в един момент да предпочита да умре, а не да живее в такива условия, в условия на всекидневни гаври, тормоз, терор, на кошмарен психологически натиск и пр. Не че не обичам живота и не че не ми се живее, но като философ и като учител се чувствам длъжен да дам и на учениците си един нравствен и граждански пример, ето, заради това най-вече, да дам този безценен урок на учениците си, аз започвам от днес своя отчаян човешки, професионален и граждански протест. Да, отчаян съм, но няма да Ви позволя повече да се гаврите над мен, ето, принудихте ме да прибягна до последното средство за борба. Предпочитам да умра, но не и да капитулирам най-вече нравствено! Заради едната чест живеем, има безценни духовни неща, за които си заслужава човек да жертва и живота си - Вие самата нали така говорите на учениците си в часовете по литература?! Е, дойде време да проверим на дело доколко сама вярвате на приказките, които разказвате на учениците си...

Не крия, че ми е много интересна Вашата реакция в ситуацията, която Вие сама така усърдно създадохте. Като изследовател на нравите и на образователната ситуация в свидното ни отечество ми е крайно много интересна Вашата реакция в така и така създалата се нетърпимо тежка ситуация. Ето и за да задоволя своето професионално и изследователско любопитство предприемам тази отчаяна акция.

Желая Ви хубав ден!

5 декември 2016 г.
Пловдив ПОДПИС: (А.Грънчаров)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

9 коментара:

Анонимен каза...

Грънчаров, болен мозък ВЪН ОТ ПГЕЕ остави учениците на мира !!! Не са нужни да ти слушат глупостите вече толкова години.

Анонимен каза...

А с какви мотиви те уволняват?

Neli Angelova

Ангел Грънчаров каза...

Уволниха ме със смехотворни мотиви: "изцяло негоден за системата", "пълна липса на качества да бъде учител", "абсолютно некадърен" и пр., съдът отмени тази одиозна заповед, а сега, предполагаме, в предстоящото ми опраскване (уволнение) мотивите ще бъдат не по-малко смехотворни... :-)

Анонимен каза...

АIG, не забравяй, че Атанасостасова е една пловдивска подметка със съмнителни завоевания на научното поприще и с убедителни завоевания на популистко-клюкарското такова. Таa женица ми се вижда изтормозена, моля те опраскай нейна снимка пак у блого си, че не я помня, беше май некаква скочубра пред портокалов сок, това помня, но не моа да си спомня чертите й... Вероятно са пезевенковски, то BG населението е турски вариант от 1878, те не разбират правосъдие кво е, нито разбират и въобще нещо, това е изродено племе, което скоро ще падне под 7 милиона, понеже се ебат в гъза... Смятат се за умни и не ги интересува какво смятат другите за тях... Това отива към 6-та национална катастрофа или коя беше, че са много и не ви ги помня наистина... ЕДИН СЪВЕТ ОТ ТВОЯ ОПИТЕН БРАТ: Не пиши на таа фльорца искрено и с очакване за разбиране, тя нема такова у цилиндъро си наречен глава... За съжаление турската ви система от 1878 поддържа такива креатури...

Престани с таa гладна стачка, тва е глупост, тea имбецили се радват, че са те докарали дотам...

Нахрани се добре, а утре иди и ги ритни по мързеливия турски задник, един съвет от мен & Australia, ОК?...

А.

Анонимен каза...

Само внимавайте със здравето... :(

Rositsa Rangelova

Анонимен каза...

Възхищавам Ви се!!! Винаги! Само се моля да не Ви се отрази зле на здравето! Дай Боже всичко това да не е напразно!

Gergana Kostova

Анонимен каза...

- Подкрепям принципната, смела и достойна позиция на философа Ангел Грънчаров!

Но съм обезпокоен от опасната (за него) форма на протеста му.

Институциите ТРЯБВА да отреагират!

Николай Близнаков

Ангел Грънчаров каза...

Благодаря за подкрепата!

Анонимен каза...

Последният сезон на този бразилски сериал ще бъде вълнуващ и предстоят неочаквани обрати в сюжета - изненадващи роднински връзки, скрити бизнес интереси, дълбоко стаени любови...
Т. Московски