Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 13 декември 2016 г.

Образование, свобода и закон - анализът на Райчо Радев
ПЪРВА ЧАСТ

(за гладната стачка на Ангел Грънчаров, Пловдив)

Приятелю,

Търся законовите основания на твоя протест/гладна стачка.

Оставям настрана

- твоите/нашите емоции породени от настоятелното ни искане/очакване за същностна промяна в образованието, породено от съзнаването на противоречието на реалната образователна практика с реалните потребности от нов тип образование, т.к. прогресивно, адекватно на съвременното битие на младите хора;

- основателността на твоята/нашата критичност към настоящото битие на учителя, принуден да се подчинява на ретроградната бюрокрация, която спъва движението на образованието към необходимата прогресивност;

- желанието ни за лична и професионална свобода и да разкъсаме тираничния началнически похлупак на несвободата;

- всеотдайната ни борба за ново образование, в битките с конкретизирания персонаж на догматичното мислене и личностно устройване;

Търся твоите/нашите законови основания на борбата за ново образование в претендиращата за реформаторска, нова нормативна база на образованието.

Откривам, че в нормативната база на образованието, там където ни е разрешена свобода, на друго място тя е забранена. Статуквото не допуска съществена промяна. Знам, че свободата не се разрешава/дава, а се отвоюва, но защо е необходимо да воюваш за нещо, което настоящото и бъдещото социално битие го изисква - крещящо!

В новия „прогресивен“ закон за образованието „ЗАКОН за предучилищното и училищното образование“ Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., в Чл. 219. (1) пише: „Педагогическите специалисти имат следните права: 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон; 3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие; 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 5. да повишават квалификацията си; 6. да бъдат поощрявани и награждавани.“

Е, кажи бе, приятелю, пък и всички вие, които сте запознати с учителската дейност на Ангел Грънчаров, кое от всички тези 6 права на учителя от ПГЕЕ Пловдив Ангел Грънчаров е осъществено или пък е отнето, накърнено, ограничено?

Субектите на това отнемане, накърняване, ограничаване на тези дадени от този закон права на учителя Ангел Грънчаров намират своето основание не някъде другаде, а в същия този закон, дори и в същия този член, дори и непосредствено след тази ал.1, т.е. в ал.2 на чл. 219, където е казано: „(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти; 2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

Кажи ми, Ангеле, пък и вие, запознати с неговата съдба, борба и професионална изява, кое от тези 4 задължения не е изпълнявал и не изпълнява учителят Ангел Грънчаров?

Ако не правим прочит в професионалната дейност на Ангел Грънчаров така, както „дяволът чете евангелието“ ще открием отговори на въпросите, произтичащи от тези законови задължения:

1. Съобразява ли се Ангел Грънчаров с изискванията на Държавните Образователни Стандарти (ДОС) при осъществяване на обучението и възпитанието на учениците?

2. Опазва ли Ангел Грънчаров живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията?

3. Зачита ли Ангел Грънчаров правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в училищното образование и сътрудничи и партнира ли със заинтересованите страни?

4. Поддържа ли и повишава ли квалификацията си Ангел Грънчаров съобразно политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работи с цел подобряване качеството на образованието им?

Ще потърся отговор на тези въпроси последователно съобразно познаването, разбирането и усещането ми за него от текстовете му и личните ни контакти.

1. Съобразява ли се Ангел Грънчаров с изискванията на държавните образователни стандарти при осъществяване на обучението и възпитанието на учениците? (Прочети ЦЯЛАТА СТАТИЯ)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

3 коментара:

Анонимен каза...

Интересно ми е едно - как ти жалко турче смахмузено с 40% от речника ти турски думи не си усетило руската мощ... А си било там доста време...

Е, трябва да има и идиоти на тоя свят...

А се обзалагам, че и не си спал с руска жена... Имам един южноафриканец тука, писах ти преди за него - той каза, щото има руска приятелка - те нямат устни на путката (срамни устни се вика на скапания бълхарски, срамно е кво, не ми е ясно)...

Веднага пуснах руско порно и - о, истина...

На ти сега 3 песни, смешен натовец... НATO първия който ще изхвърли при първата критична ситуация сте точно вие... НATO не ви взема на сериозно, прекрасно знае московските ви сантименти, но нека шоуто да продължи, както казва Фреди Меркюри...

На, яж, турска свиньо...


https://www.youtube.com/watch?v=bO-c6ulCOLA

https://www.youtube.com/watch?v=HBN6siQRLBc

https://www.youtube.com/watch?v=vdXsDR0dgz0


Ако не бяха руснаците с тяхната военна мощ Сюлейман паша при Плевен щеше да ви направи на пастърма, гъзари селски отвратителни безмозъчни...

А. от Австралия

Анонимен каза...

Некои мисли ми минават... Например, че ти отскача от главата всяко мислене каквото имаме в Австралия, все едно че тя е част от Луната...

Но пак си стигаме до същото бълхарско явление - не е за пръв път, ако погледнеш назад в историята им те постоянно пишат и мислят сякаш са единствени и неповторими на тая планета...

Удивлявал съм се за комунизма - виках си, ама ако изтрепете всички врагове и всичко и всичко, какво ще стане после? Ще трепете в Америка и Германия ли?

Тогава байганьовците се снишават като тревата (те се страхуват много от чужбина, знаят че пак ще им бие шамар) и се правят на ударени с мокър парцал...

Те, моля ви се, помагали на съюзените народи с Hародния си въшлив съд... Сякаш, че не бяха с Германия против съюзените народи...

Бай Ганьо му дай да се прави на улав, турска хитрина, само дето съюзените народи са с IQ доста над неговото...

И до ден днешен BG не разбира, че е марионетка, те смятат че определят нещо... Бият се вътре в буркана си (турска дума) кат маймуни и не искат да знаят че има и друг свят наоколо...

Е, добре, но тоя друг свят скоро пак ще ви ритне, балони префърцунени безмозъчни такива...

И Шахо Циганина нема да ви помогне, мухльовци - един циганин им избивал цвета на ентелегенцията, егати и отрепките...

Бълхари юнаци...

А. от Австралия

Анонимен каза...

Интересно ми е едно - как ти жалко турче смахмузено с 40% от речника ти турски думи не си усетило руската мощ... А си било там доста време...

Е, трябва да има и идиоти на тоя свят...

А се обзалагам, че и не си спал с руска жена... Имам един южноафриканец тука, писах ти преди за него - той каза, щото има руска приятелка - те нямат устни на путката (срамни устни се вика на скапания бълхарски, срамно е кво, не ми е ясно)...

Веднага пуснах руско порно и - о, истина...

На ти сега 3 песни, смешен натовец... НATO първия който ще изхвърли при първата критична ситуация сте точно вие... НATO не ви взема на сериозно, прекрасно знае московските ви сантименти, но нека шоуто да продължи, както казва Фреди Меркюри...

На, яж, турска свиньо...


https://www.youtube.com/watch?v=bO-c6ulCOLA

https://www.youtube.com/watch?v=HBN6siQRLBc

https://www.youtube.com/watch?v=vdXsDR0dgz0


Ако не бяха руснаците с тяхната военна мощ Сюлейман паша при Плевен щеше да ви направи на пастърма, гъзари селски отвратителни безмозъчни...

А. от Австралия