Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 23 май 2017 г.

МОН живее в друга епоха, предлагайки ни лозунга "Другари, да водим безпощадна борба с преписвачите!" - и пак залага на репресията, на страха, на принудата!Алоооу, репортерките, матурата на учениците вражески полигон ли е? Можете ли да "предадете" оттам без военна терминология? Знаете ли други думи, освен "камери за наблюдение", "армия съгледвачи", "изземване на телефони и часовници", "затворени до края на първи модул", "забранено", "наказание", "преписвачи"? Да сте чували понятия, като вълнение, знание, приятелство, Учител, мечта, бъдеще?

Nerry Terzieva

Кратък мой коментар: Реакцията на уважаваната г-жа Nerry Terzieva е оправдана, но искам нещичко да посоча, не за да оправдавам репортерките, използващи военна терминология, а по една друга, принципна причина. Цялата работа е там, че самата образователна система у нас е устроена по военизиран, казармен модел, по тази именно причина репортерките са адекватни на "духа" на системата, използвайки тази военна терминология. Разбира се, нашето говорене (и мислене) за една поставена на неверни основи система ще се промени истински едва когато казарменият модел на образование бъде разрушен, а на негово място дойде една съвременно, модерно, отговарящо на действителните потребности на младите и по тази причина качествено образование. Докато не направим този коренен поврат в образованието не само ще продължим да сме свидетели на тия така диви ексцесии на Министерството, което, виждаме, живее в една друга епоха, предлагайки ни лозунга "Другари, да водим безпощадна борба с... преписвачите!" и пак залага на репресията, на страха, на принудата!

Срамота! Живеем във век на свободата, а образованието ни продължава да е циментирано от толкова тъпите комунистически догми!

Коментар на Cvetana Savova: Ако в България попадне чужденец и наблюдава медиите, ще бъде уверен, че учителите и учениците са престъпниците на държавата! ТОВА е толкова долно! И показва ПЪЛНАТА безпомощност на управляващите през всичките години на прехода - за реализиране на национално-отговорна образователна система!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

Няма коментари: