Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

понеделник, 1 март 2021 г.

Кой издаде заповедта за остракирането ми от образователната система?Тази сутрин ми се наложи да напиша и изпратя следното кратко, но съдържателно писмо до пребиваващите в пълно властническо самодоволство и блаженство институции:Стойна Стоянова Делчева – Директор и Председател на

Педагогическия съвет на ОУ „Хр.Ботев” с. Дълго поле

До г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката,

До доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД

До г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив,

До г-н Борислав Стаматов, омбудсман на Пловдив,

ДО МЕДИИТЕ

ЗА СВЕДЕНИЕ: До г-н Юлиян Петров, Председател на

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"

До г-жа Янка Такева, Председател на СБУ

 

 

НОВИ ВЪПРОСИ ПОД ФОРМАТА НА ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от Ангел Иванов Грънчаров, учител по философия и гражданско образование,  образователен дисидент, остракиран от образователната система

 

 

Уважаема госпожо Директор,

 

Напомням Ви, че преди три месеца (!) бяхте обещала (в разговор по телефона с мен) да ме поканите да заема учителското място по философия в началото на януари 2021 г. Дойде вече месец март, а Вие мълчите. Държа да Ви уведомя, че по този начин нарушавате законите – като държите на това място учител без специалност и игнорирате кандидатурата на квалифициран специалист. Всичко ли могат да си правят директорите на училища в тъй приказната страна Мутроландия? Давате пример за беззаконие, а ние, учителите, за Ваше сведение трябва да даваме съвсем други примери.

 

Уважаема госпожо Киркова,

 

Какво ще кажете за поведението на г-жа директорката на училището в Дълго поле? Аз започвам да си мисля, че за да имат такава дързост да нарушават законите (и правните, и моралните!), директорите на училища са насърчавани от по-високо място, какво ще кажете за моето допускане или предположение? Кой издаде заповед за остракирането ми от образователната система – заповед, която всички до един директори на училища, в които кандидатствам, така стриктно изпълняват вече години наред?

Апропо, поискайте "отвореното писмо" от директора на СУ "Св.Кл. Охридски" в Пловдив, то е от цели 12 страници, въпреки че е "отворено", никъде не е публикувано, защо ли? Това писмо, прочее, е шедьовър на административно-политическата литература, с него директорът саморъчно потвърждава, че мотивите му за игнорирането на моята кандидатура за учителското място по философия в повереното му училище са ЧИСТО ПОЛИТИЧЕСКИ И ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИ. Ще реагирате ли някак по повод на поредното доказателство от негова страна, че е способен да си прави всичко, което му хрумне? И още нещо: 28 години на директорски пост не са ли предостатъчно, а, какво ще кажете по този пункт?

Продължавам да настоявам за провеждането на ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ по горещите проблеми в пловдивското образование не само с Вас, не само с инспекторката по философия г-жа Кръстанова, не само с директорката на ПГЕЕ "ТЕТ Ленин", но и с г-н Директора на СУ "Кл.Охридски", който, оказа се, до такава степен се страхува от такъв публичен дебат, че предпочете да го проведем в съдебната зала (навярно вече знаете, че той е завел дело срещу мен?). Кой го вдъхнови да стори това, дали не е получил заповед от значително по-високо място да направи нужното за да довърши, да ликвидира окончателно "народния враг Грънчаров"? Това не е ли изпълняване на чисто политическа по характера си поръчка? А нали уж системата на образованието беше деполитизирана? Или понеже сме на власт, можем да си нарушаваме законите колкото си искаме, това е позволено за нас, властващите?

Толкова. Просто Ви напомням до какви патологични форми достигна ненавистта към моята скромна особа (и произтичащите от нея тъй безчовечни репресии, на които съм подложен!), която вирее в средите на тъй преданото на догмите на прогнилата система на "образование" директорско съсловие, което, естествено, милее не толкова за тях, а се вълнува единствено от своето привилегировано и властническо, пълно с облаги положение в нея.

 

Уважаеми г-н Министър,

 

Какво да допълня за Вас лично? Сам виждате, положението е доста тъжно, направо трагично и катастрофално. Не зная дали Ви е известно, но крайната отговорност за всички безобразия, които стават в частност и в пловдивското образование, носите тъкмо Вие, особено когато не правите абсолютно нищо за пресичането им.

 

Желая Ви приятно властване!

 

1 март 2021 г.

 

С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

 

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...
Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се,  че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

 

4 коментара:

Анонимен каза...

"Като категоричен извод се налага мнението, че политически партии лобират при избора на директори. Такава е позицията на 82,5% от участниците в анкетата."

Бих добавил - и на учители.

Принципът е: оня, който не става за учител, става директор, инспектор, чиновник в МОН. Некадърникът става началник, навира се на топло: защото иначе няма как да оцелее ако е само учител...

Ананасстасососова е такъв случай. Не можела е като учителка цял час да събере учениците си от коридора...

Това го казват учителки, които я познават от времето когато е била млада учителка.

Анонимен каза...

Обединено училище "Христо Ботев" - село Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдивска. email: oudpole@abv.bg

Здравейте г-н Грънчаров,

Входящият номер на писмото Ви е: АСД-01-693 от 01.03.2021 г.

С пожелание за приятен и ползотворен ден!

Стойна Делчева

Анонимен каза...

Писмото Ви е регистрирано в МОН с вх. № 94-692/01.03.2021 г.

Приемна МОН

Анонимен каза...

Писмото Ви е регистрирано в МОН с вх. № 94-755/01.03.2021 г.

Приемна МОН