Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

неделя, 3 септември 2023 г.

Каква идея ми се откри, какво предлагам - за да започне най-после истинска промяна в българското образование?


Идва новата учебна година. Аз съм учител по философия и гражданско образование в едно училище. Цял живот работих като учител в гимназии и като преподавател в университет. Имам напълно негативно отношение към господстващата отблъскваща и затъпяваща младите образУвателна система, която по същината си е съветска, комунистическа, бюрократизирана, несвободна, тоталитарна, несъвременна и пр. Цял живот като учител по философия и гражданско образование съм се борил с тази система и нейните отвратителни подходи. Никога не съм се примирявал, никога системата не успя да ме пречупи да изменя на мисията си като учител - та да стана бездушен изпълнител и служител на тази противочовешка система. 

За което, разбира се, властващите охранители на системата ми отмъщаваха както можеха, уволняваха ме, гонеха ме, превърнаха ме в дисидент, тормозеха ме, накрая мутро-комунисто-гербовашките властващи калинки се постараха за няколко години да ме остракират от системата. Но ето, дойде промяната и аз пак съм учител. Предвид идването на новата учебна година, след дълги размисли и понеже смятам, че същностната, истинската, дълбоката промяна в образованието може да настъпи само (или поне по инициатива!) отдолу реших да се обърна в тази решаваща за поврата към добро в образованието учебна година и към учителите, и към родителите, и към учениците с ето този отчаян призив; най-важни, разбира се, са учениците, затова се обръщам първо към тях: 

Ученици, вие имате пълното право на съвременно, качествено, истинско, т.е. СВОБОДНО образование, а държавата по закон е длъжна да ви осигури всички необходими условия за това, но тя не го прави! По тази причина вие, ако искате да живеете един ден в нормална, демократична, добре устроена, просперираща, благоденстваща европейска държава, не само имате право, но и сте длъжни да изисквате управляващите да ви осигурят тези условия. Но за да стане този тъй потребен на народа и страната ни поврат към добро, се налагат екстрени, отчаяни действия. Защото от десетилетия у нас само се говори за реформа в образованието, но по същество никаква смислена и принципна промяна не беше направена, затова и системата агонизира от също толкова десетилетия. Затова призовавам ви в знак на протест срещу катастрофалното състояние на образователната система да обявите БОЙКОТ на учебните занятия с искане за истинска, дълбока, същностна промяна в образованието. Да, на вас и досега не ви се ходеше на училище, не ви е кой знае колко приятно да ходите на училище, нали така, но ви се налагаше да ходите по принуда (за да нямате неизвинени отсъствия, т.е. поради страх от наказания!), е, сега кажете публично, че повече няма да ходите на училище защото искате ЧОВЕШКИ УСЛОВИЯ за учене, за личностно развитие, т.е. ЗАЯВЕТЕ ПУБЛИЧНО, ЧЕ ИСКАТЕ СВОБОДА В ОБРАЗОВАНИЕТО! 

Да сме човеци означава да сме свободни, е, в българското образование няма свобода, да, вас никой не ви пита какво искате да учите, какви са ви интересите, принуждават ви да учите по типови, унифициращи (мъчещи се да ви правят еднакви, все едно училището е фабрика за... тухли, сиреч, на вас ви е отредено да сте тия тухли!) учебни програми, принудата и насилието е "светая светих" на бюрократизираната и монополистична система на държавно образование у нас, е, нека всеки от вас, който обича свободата, да заяви публично и писмено (по имейла на училището с адресат директора и по имейла на МОН с адресат министъра на образованието и науката!), че няма да ходи повече на училище докато неговите свещени и неотнимаеми права на свободно личностно развитие не бъдат гарантирани от държавата, т.е. докато не се отменят основните и съвсем неразумни догми на затъпяващата, на опитващата се да ви прави тъпанари система! 

Предлагам ви схемата на ето този текст на вашите отворени писма (щото е добре да ги пратите и на някои основни медии!) до директора на вашето училище и до сегашния министър на образованието и науката: 

До г-н....................., директор на СУ..................., 
гр. (с.) ......................, имейл:........... 
(ще го намерите на сайта на вашето училище) 
До проф. Галин Цоков, Министър на образованието и науката, 
имейл:..........................
(ще го намерите на сайта на МОН) 
ДО МЕДИИТЕ 
(намерете имейлите на ония медии, телевизии, вестници, 
сайтове и пр., на които имате някакво доверие) 

ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО 

от......................................................................................., ученик от ....... клас на СУ................................................, гр. (с.)....................................................... 

Уважаеми г-н директор, 
Уважаеми г-н министър на образованието и науката, 

Заявявам в знак на протест срещу катастрофалното състояние на нехуманната система на образование у нас, че от 15 септември 2023 г. няма да посещавам учебни занятия по следните причини: 

(Всеки от вас може да изтъкне каквито си иска други причини и да напише своето отворено писмо по своя си неповторим начин, но аз тук давам едно примерно съдържание на такова отворено писмо, с оглед да ви помогна поне малко!) 

1.) Живеем в третотото десетилетие на 21-вия век, т.е. на третото хилядолетие, срамота е образователната система у нас да се крепи на насилието, на принудата, на страха от отсъствия и наказания, т.е. на репресиите и дори на терора спрямо личностите ни! 

2.) Не мога да приема такова едно нехуманно отношение към моята личност, т.е. твърдо заявявам, че искам СВОБОДА, че няма да се примиря докато държавата не ми осигури изискващите се по Конституция и закон условия за СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТ! 

3.) Не желая да уча по планове и програми, при съставянето на които никой не ме е питал, нито пък е питал моите родители, които са данъкоплатци, т.е. издържат с парите си училищата, също така и моите учители не са били питани при съставянето на програмите; искам АЗ ДА РЕШАВАМ КАКВО ДА УЧА според своите интереси, т.е. настоявам да получа правото аз да избирам учебните предмети, които да уча, т.е. аз да си съставям свой индивидуален учебен план и по свои индивидуални програми (които ще изработя в консултации с моите учители!)

4.) В българските училища е срамота, че в третото десетилетие на ХХI-ви век свободата е нежелана гостенка, че в тях няма демокрация, а нали твърдим, че България била свободна и демократична ЕВРОПЕЙСКА страна, къде тогава е свободата и демокрацията в българските училища? Е, заявявам, че аз искам непосредствена и практическа РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ДЕКОМУНИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ на отношенията в нашето училище, т.е. искам пълна смяна на остарелия и немодерен СОВЕТСКО-КАЗАРМЕН МОДЕЛ на образование със съвременна, нормална, човечна, а това значи СВОБОДНА система на образование и личностно развитие! 

5.) Предлагам на 15 септември, откриването на новата учебна година, в нашето училище да се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на цялата общност, с участието на учениците, родителите, учителите и директорите, на което да обсъдим тъй тежката ситуация и да решим какво да правим по-нататък, с оглед да си извоюваме правата! 

6.) Предлагам чрез съвременните медии и социалните мрежи в цялата страна да започне ОБЩОНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ДЕБАТ за намиране на изход от създалото се катастрофално положение в българското образование

7.) Смятам, че е унизително да чакаме министерските чиновници някога да благоволят да ни "отпуснат" някои минимални права, напратив, смятам, че ние, младите хора, трябва да поемем цялата отговорност за своето достойно бъдеще, в тясно сътрудничество и взаимодействие с нашите родители (които в качеството си на данъкоплатци и граждани са не само работодатели на всички работещи в системата на образованието, но и са собственици и на училищата, и на държавата ни дори!) и също и с нашите учители; т.е. изхождам от съзнанието, че ние, учениците, родителите ни, учителите трябва да бъдем и двигател, да бъдем основна движеща сила на истинската промяна в българското образование!

Дата: ....

С УВАЖЕНИЕ: ................................. (подпис)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обръщението ми към учителите и родителите ще го публикувам по-късно... очаквайте го скоро!

ПОДКРЕПА: Become a Patron!

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...


Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg.bg 

5 коментара:

Николай Близнаков каза...

Подкрепям с УБЕДЕНОСТ както дългогодишните усилия на г-н А. Грънчаров за истинска демократизация на образователната ни система (и цялото общество), така и конкретната инициатива за масови протестни действия в името на истинска модернизация и свобода. Не може да не сме съгласни, че "десетилетия у нас само се говори за реформа в образованието, но по същество никаква смислена и принципна промяна не беше направена". Макар да не съм специалист по темата "средно образование" ми се струва, че общите идеи в предложените в примерното писмо точки са правилни. Единствено имам съмнения дали призивът за бойкот още от 15 септември може да бъде успешен и плодотворен. Като че ли е по-добре след като учениците се видят на живо, някои "апостоли" на идеята между тях да организират подкрепа - и то след като е ясно СЛЕД КОИ ТОЧНО ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ бойкотът може да бъде подкрепен. УСПЕХ !

Н.Близнаков
democrati@abv.bg

Ангел Грънчаров каза...

Николай, аз се надявам в дните до началото на учебната година чрез социалните мрежи този призив да се разпространи сред учениците (пратил съм го на много ученици!) и евентуално бойкотът да може да започне още от самото начало на учебната година. Но и по-късно да започне, примерно седмица или две след това, пак бива. Важното е МОН да се види принудено да преговаря със стачкуващите ученици. Аз смятам, че учениците именно трябва да са двигателната сила на промяната. И учители, които са верни на мисията си. Много ми е интересна реакцията на учителите. Аз тия дни ще напиша обръщение и до тях, и на тях ще предложа с протест да искат промяна. Знаете ли колко учители ще ме подкрепят? Предполагам НИТО ЕДИН, нула, зеро!!! Но да видим де. Положението сред учителството е фатално тежко. Родителите обаче защо спят? Аз и към тях ще се обърна. Да видим дами ще има реакция. Престъпление е родителите да не правят нищо след като държавата прави децата им умствени и нравствени инвалиди. Какъв кошмар?!

Ангел Грънчаров каза...

Благодаря още веднъж за подкрепата, г-н Близнаков!

Анонимен каза...

Здравей, приятелю,

Разбира се, че споделям идеята за промяна в образованието, но за разлика от теб не вярвам ние с теб да я направим.
Вярвам в силата на гражданското общество. Стига да има такова. Не вярвам личният ми принос чрез подкрепа на личната ти инициатива да има голямо значение.

В това отношение с теб сме различни. Ти си явно непоправим романтик, аз пък съм също непоправим, но скептик. Както вече съм споделял с теб, концентрирал съм се върху конкретика и се опитвам да доведа съответната битка докрай. Случаят с МОЧА ме кара да мисля, че бях (съм) прав. Отнесох много подигравки и присмех от близки до моите възгледи хора, че съм се заел с невъзможна кауза, а от вразите отнесох "много бой". И накрая...
Е, не е съвсем край, но вече мнозина признават, че каузата е възможна.

Тъй, че не ми се струва реалистично да се прехвърля на нов фронт със същия успех. Но ти пожелавам такъв на теб.

Поздрави,

Иво Инджев

A.G. каза...

Здравей, Иво, приятелю!

Ние сме, така да се рече, ценностни приятели, все още не съм имал възможността да ти се представя на живо, но пък за сметка на това откривам, че почти по всички въпроси имам близки, да не кажа идентични разбирания като твоите. Прочее, веднъж ти имаше представяне на твоя книга в един МОЛ в Пловдив, и то в нашия квартал, Тракия, аз бях там, но ми стана неудобно (имаше много хора!) да ти се представя, щото беше зает, а след срещата имаше много хора, чакащи за авттограф, затова аз си тръгнах. Както и да е, благодаря ти за отзива, а тази моя борба за промяна в образованието (щото в него все още си и съветският казармен и комунистически модел, но в състояние на агония!) на моменти е съвсем безнадеждна, но аз вече съм свикнал да бъда нещо като... Дон Кихот, да, като луд ме възприемат много хора, включително и от демократичната общност. Но пък съм дълбоко убеден, че без ПЪЛНА ПРОМЯНА (а това значи РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, Т.Е. ДЕКОМУНИЗИРАНЕ И ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ!) на отношенията в общностите, занимаващи се с обучение, образование, личностно развитие, т.е. в училищата и университетите, промяна към добро в цялостния живот в страната (и особено във функционирането на демокрацията ни!) не може, няма как да има. Това е моето разбиране, за жалост, малцина са тия, които ме подкрепят, особено сред учителите, което е много тъжно.

Благодаря ти за пожеланието за успех на каузата, за която работя! Противно на очакванията аз съм вътрешно убеден, че промяна в образованието един ден ще настъпи, но по нашия типичен роден български обичай, който се изразява с онази приказка или история за тоягата, торбата сол и за плащането със жълтици, ако си я спомням добре, щото аз много забравям, за разлика от теб, разните вицове и крилати фрази! Т.е. аз съм оптимист, но промяна в образованието вероятно ще настъпи когато мен вече няма да ме има...

Всичко добро! Бъди здрав!

С поздрав от сърце: Ангел Грънчаров