Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

четвъртък, 10 март 2016 г.

На инструктаж при началството си в Москва бяха другарят полковник-патриарх и другарят ченге-цар, дадоха им и за награда по някоя и друга рублаУбавци! Полковник Неофит, генерал-майор Кирил и кадет Рилски в Москва. На инструктаж при началството. Убавци! (Georgi Daskalov)

КРАТЪК МОЙ КОМЕНТАР: Осветиха значи таваришчите государи от Москва не само своето дълбоко законспирирано като "турчин" ченге Доган, но и ченге-царят, което значи, че те двамата вече не са им нужни, че вече полза от тях не очакват да имат, щото са оцапани предостатъчно - и тям никой вече не вярва, те никого повече не могат да излъжат...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: