Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 21 март 2016 г.

Има ли желаещи да започваме открита борба за промяна на системата на българското образование и на поддържащия я пагубен манталитет?


"Най-търсените качества на пазара на труда към 2020 година ще бъдат: умение и желание за самоусъвършенстване, поставяне на цели и планиране на време, работа в екип, ефективна комуникация и в мултикултурна среда, критично и креативно мислене. Ще се търсят и лидерски качества, висока мотивация, увереност в себе си, любознателност, инициативност, упоритост."

На кои от тези качества учат децата ни в училище?

Жюстин Томс

КРАТЪК МОЙ КОМЕНТАР: Системата на образованието у нас е така устроена, че тя потиска развитието точно на тези качества у младите - и формира тъкмо противоположните на тях и то в масови мащаби. Хората, които работим в българското образование и въпреки това се мъчим да противодействаме на пагубната система, биваме оценявани като "врагове" и ни подлагат на репресии; мен дори ме уволниха (съдът обаче ме върна на работа като учител отново). Това е положението. Иска се борба за промяна на системата и на поддържащия я пагубен манталитет у учителите, които са верни на противочовешката анахронична и ретроградна система.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: