Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

събота, 19 март 2016 г.

Като последователка на престъпния комунистически тероризъм Бокова трябва да отпадне от състезанието за шеф на ООН
Проф. Алтънков изпрати Отворено писмо до българския претендент за поста

Политическият емигрант в САЩ и лидер на организацията Български национален фронт (в изгнание) Никола (Николай) Георгиев Алтънков е изпратил открито писмо до българския кандидат за поста председател на ООН Ирина Бокова. В него докторът по история от Калифорнийския университет и професор в Санта Барбара призовава Бокова сама да изпрати официално писмо до ООН, с което да оттегли номинирането си. Алтънков изтъква подробно и своите аргументи.

Ето целият текст на писмото му:

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаема госпожо Бокова, изпращам ви настоящето писмо във връзка с номинирането ви за поста генерален секретар на Организацията на Обединените народи (ООН). Приканвам ви да изпратите официално писмо от ваше име до ООН с което да оттеглите номинирането си, като оставам на вас да обосновете – или не – причините за това. Желая да представя накратко аргументите в подкрепа на моето становище

Вие сте комунистка и това е достатъчно да ви дисквалифицира съобразно критериите, които високоуважаемата световна организация е поставила пред кандидатите за заемане на този неин най-важен пост. Ще се опитам да ви убедя в моите твърдения. Ще стане ясно, че вие несъмнено сте комунистка, както и че комунизмът е престъпление от най-висок мащаб, което изключва неговото толериране, още по- малко снизхождение към тези, които го практикуват или пропагандират. (Прочети ДО КРАЯ)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: